Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kvalita

Kvalita

Společnost Konform- Plastic, s.r.o. má zaveden systém řízení kvality podle ISO 9001, dále je dodavatelem sériových dílů pro automobilový průmysl a má zaveden systém řízení kvality podle normy IATF 16949 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

Interně dohlíží na dodržování systému řízení vedoucí kvality. Kvalitu produktů zajišťuje tým specialistů na oddělení kvality, projektového plánování, logistiky a výroby.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou neoddělitelnou součástí naší činnosti a těmto oblastem se věnuje koordinátor EMS, PO a BOZP.

Vedení si dobře uvědomuje nutnost vyhovět velmi náročným požadavkům automobilového průmyslu na efektivní využívání zdrojů a na zajišťování vysoce kvalitních výrobků v požadovaném termínu. Tyto požadavky jsou proto nedílnou součástí Politiky kvality a environmentu nejen ve vztahu k samotnému zákazníkovi, ale i ve vztahu ke všem pracovníkům a dodavatelům.

Měrové středisko

Pro zajištění možnosti kompletního proměření dílů i pro provádění vhodných analýz bylo zřízeno měrové středisko vybavené 3D měřícím přístrojem WENZEL, který je podporován programem Metrosoft CM 3.110.