Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Probíhající dotace

KONFORM – Plastic, s.r.o.

Společnost KONFORM – Plastic, s.r.o. zahájila projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012198 s názvem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců KONFORM – Plastic, s.r.o. II. Tímto chce společnost zvýšit znalosti svých zaměstnanců. Do projektu vzdělávání se zapojí 70 zaměstnanců společnosti. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.


KONFORM – Plastic, s.r.o.

Společnost KONFORM – Plastic, s.r.o. od 1. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004222 a názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců KONFORM – Plastic, s.r.o. Firma chce zvýšit odbornost svých zaměstnanců. V rámci výzvy na podporu podnikového vzdělávání se proškolí vzdělávacími kurzy a tím dojde ke zvýšení jejich odborné kvalifikace. V projektu bude proškoleno celkem 50 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.

Během realizace se zaměstnanci společnosti již zdokonalili v měkkých a manažerských dovednostech např. v kurzu Systém kvality, Podnikový ekolog, Interní auditor, Hodnocení zaměstnanců a podobně. Dále proběhly kurzy z aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání, např. kurz Vazači, Obsluha jeřábu a kurzy z aktivity Obecná IT, např. MS Office, Helios Orange. Naši vybraní zaměstnanci se v rámci projektu ještě zúčastní kurzů z aktivity a Účetní, ekonomických a právní kurzů a projdou posledními kurzy zaměřenými na měkké a manažerské dovednosti. V současné době již bylo úspěšně podpořeno 8 pracovníků společnosti z čehož 1 byl starší 54 let. Do konce projektu plánujeme zapojit další osoby tak, abychom naplnili všechny cíle projektu a tím podpořili celkový rozvoj společnosti.